Kierownictwo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Janusz Krawczyk – kierownik jednostki