Kierownictwo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Grzegorz Rosłaniec – kierownik jednostki